Termékek
Adó és járulék csökkentés

2020. 03. 26.

Adó és járulék csökkentés

A 2020. március 24.-től hatályos 61/2020. számú kormányrendeletről...

Kedves Partnereink,

A 2020. március 24.-től hatályos 61/2020. számú kormányrendelet, több ponton is segítséget, illetve könnyítést tartalmaz az Adó- és járulékfizetésekkel kapcsolatban, például a KATA-s vállalkozásoknak is.

Az a KATA-s vállalkozás, amelynek főtevékenysége (főtevékenységnek azt kell érteni, amelyből az adózónak a rendelet hatálybalépését megelőző hat hónapban a legtöbb bevétele, de legalább bevételének 30%-a származott) pl.:

  • víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés (TEÁOR és TESZOR 4322), vagy
  • villanyszerelés (TEÁOR és TESZOR 4321)

és fenti tevékenysége szerint 2020. február hónapban is katás volt, az 2020. március, április, május és június hónapra mentesül a törvény szerinti tételes adó megfizetése alól, ami nem befolyásolja a társadalombiztosítási ellátásokra való jogosultságot és az ellátások összegét.

További könnyítés, hogy a katás vállalkozás a 2020. március 1-je előtt esedékessé vált adótartozását a veszélyhelyzet megszűnésének negyedévét követő hónaptól 10 havi egyenlő részletben – az egyes részleteket a tárgyhó 12.  napjáig – fizetheti meg. Az adóhatóság a részletfizetés időtartamára pótlékot nem számít fel az adótartozásra.

Ha nem teljesül a részletek befizetése, akkor elvész a kedvezményre való jogosultság, és a tartozást egy összegben be kell fizetni. Ebben az esetben a tartozás fennmaradó részére késedelmi pótlékot is felszámol az adóhatóság.

A kormányrendelet teljes szövege itt érhető el: https://bit.ly/2xki6au